Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên

0
316

Hiện nay, công ty TNHH 2 thành viên là loại hình công ty tương đối phổ biến ở Việt Nam. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Cục quản lý đăng ký kinh doanh, trong số 61.276 doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2017, công ty TNHH 2 thành viên thành lâp mới là 14.749 công ty, chiếm tỷ lệ 24%. Vậy công ty TNHH 2 thành viên trở lên có điểm gì đặc biệt trong cơ cấu tổ chức? Sau đây, công ty Luật PhamLaw xin giới thiệu đến quý Khách quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên.

Đúng như cái tên của mình “trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên”, công ty TNHH 2 thành viên có số lượng thành viên tối thiểu là 02 (có thể là cá nhân, hoặc tổ chức), các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã cam kết góp. Theo quy định tại Điều 55 Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty TNHH 2 thành viên được tổ chức bao gồm:

  • Hội đồng thành viên;
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty;
  • Giám đốc/Tổng Giám đốc

Ngoài ra, trường hợp công ty có từ 11 thành viên trở lên, công ty còn phải có Ban Kiểm soát.

Trong đó,

  • Hội đồng thành viên là cơ quan có vị trí cao nhất trong công ty, bao gồm tất cả các thành viên trong công ty. Do đó, Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả các nội dung liên quan đến hoạt động của công ty: chiến lược kinh doanh; thời điểm và phương thức huy động vốn góp; lương, thưởng đối với những cá nhân là người quản lý trong công ty; thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh; tổ chức lại công ty….
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên là cá nhân/tổ chức do các thành viên bầu ra, mỗi nhiệm kỳ hoạt động của Chủ tịch Hội đồng thành viên là 05 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Chủ tịch Hội đồng thành viên là người có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên, và thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên, đồng thời giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng thành viên; và có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên, cũng như chương trình, nội dung và tài liệu họp Hội đồng thành viên.

  • Giám đốc/Tổng Giám đốc được hiểu là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh thường ngày của công ty, và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Như vậy, có thể hiểu, Giám đốc/Tổng Giám đốc là cấp dưới trực tiếp, chịu sự quản lý, giám sát của Hội đồng thành viên.

Theo đó, Giám đốc/Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ như: Tổ chức việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên; quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, nhân danh công ty ký kết hợp đồng trong phạm vi quyền của mình; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty không thuộc thẩm quyền của giám đốc; tuyển dụng lao động,…

Có Thể bạn Quan Tâm :
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.