Những lưu ý về việc góp vốn trong doanh nghiệp

0
168

Vốn của doanh nghiệp là tài sản có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện quy mô của doanh nghiệp đó. Pháp luật quy định, khi doanh nghiệp đăng ký thành lập phải doanh nghiệp phải kê khai vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh, hoặc khi có thay đổi liên quan đến vốn của doanh nghiệp (tăng/giảm vốn điều lệ, hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp) doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, đối với một số ngành nghề kinh doanh đặc biệt, pháp luật còn quy định vốn pháp định, số vốn tối thiểu doanh nghiệp phải có để được kinh doanh ngành nghề đó. Vậy có những lưu ý gì liên quan đến tài sản góp vốn trong doanh nghiệp? Trong khuôn khổ bài viết này, công ty Luật PhamLaw xin được giới thiệu đến việc góp vốn trong doanh nghiệp.

Thứ nhất, liên quan đến người góp vốn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh trừ các chủ thể sau:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang sử dụng tài sản của nhà nước thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi;
  • Cán bộ, công chức không được góp vốn/mua phần vốn góp trong công ty TNHH, hoặc được phép mua cổ phần, góp vốn vào công ty cổ phần không tham gia Hội đồng quản trị.

Thứ hai, liên quan đến tài sản góp vốn

Theo quy định của pháp luật, tài sản góp vốn có thể là

  • Việt Nam Đồng,
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng,
  • Giá trị quyền tài sản (quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ…),
  • Tài sản khác có thể định giá được bằng Việt Nam Đồng.

Đối với những tài sản là quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp…) thì chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp theo quy định của pháp luật liên quan mới được quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Và những tài sản góp vốn không phải là Việt Nam Đồng phải được định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá để thể hiện thành đồng Việt Nam.

Giá thẩm định không được cao hơn giá thực tế trên thị trường, nếu xảy ra trường hợp này, các thành viên/cổ đông sáng lập phải có trách nhiệm liên đới góp thêm phần giá trị chênh lệch với giá thực tế trên thị trường tại thời điểm định giá, và chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra do định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Thứ ba, liên quan đến thời điểm góp vốn

Thành viên góp vốn/cổ đông công ty có trách nhiệm góp đúng, đủ loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập trong vòng 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp kết thúc thời hạn 90 ngày nêu trên mà: (1) Có thành viên/cổ đông chưa góp vốn thì không còn là thành viên/cổ đông công ty; (2) Hoặc có thành viên/cổ đông không góp đủ số vốn góp đã cam kết thì sẽ có các quyền tương ứng với giá trị phần vốn góp đã góp. Và trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.